loader
trwa ładowanie...


Dostępne środki:
E-mail:
Hasło:
Najpopularniejsze zakłady
Zobacz całą ofertę BetGun

Zmiana w zasadach gry dot. rozliczania kreczów

Od 28.09.2015 - zmiana w zasadach gry dot. rozliczania kreczów tj. wycofnia się zawodnika w czasie trwania rozgrywki. Na prośbę wielu naszych klientów od tego momentu krecz zawodnika powoduje unieważnienie wszystkich zakładów dot. danego zdarzenia.

Nowa funkcjonalność – anulowanie kuponów

Do 3 minut od dokonania zakładu masz możliwość anulowania swojego kuponu.
Zobacz informację na swoim kuponie zaraz po dokonaniu zakładu.

Program lojalnościowy

Sprawdź nasz nowy program lojalnościowy i nowy sposób przyznawania nagród.

PROMOCJA STARTER!

Otwórz konto w betgun.com, dokonaj pierwszej wpłaty A otrzymasz 50% bonus od wysokości depozytu do 250 PLN.

Zapoznaj się ze szczegółami promocji - czytaj więcej

ZAKŁADY LAST-MINUTE

Obecnie nie posiadany w ofercie zdarzeń z tej dyscypliny. Oferujemy tylko aktualne zdarzenia więc odwiedź tę stronę gdy zbliżają się wydarzenia sportowe z tej dyscypliny
do końca promocji
:
:

Regulamin

>
  1. Zasady ogólne
  2. Zasady rejestracji i depozytów
  3. Zakłady
  4. Rodzaje zakładów 
  5. Opcje wyników
  6. Stawka i kursy
  7. Oficjalny wynik
  8. Unieważnienia
  9. Rozstrzygnięcia sporów
  10. Zasady gry

 

1. Zasady ogólne

1.1Organizatorem zakładów jest Internet Betting Group S.A. Spółka zarejestrowana pod numerem 3101419933 w rządowym rejestrze Kostaryki, działająca za pomocą witryny betgun.com w oparciu o wszystkie wymagane prawem kostarykańskim licencje i zezwolenia.

1.2Rejestracja uczestników, jak również akceptacja wnoszonych przez nich zakładów są ściśle zależne od warunków zawartych w poniższym regulaminie.

1.3Każdy uczestnik zakładów jest zobowiązany do zapoznania się i zaakceptowania jego postanowień. Nieznajomość regulaminu nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu ewentualnych sporów.

1.4Betgun.com zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad zawartych w regulaminie.
Wszelkie ewentualne zmiany regulaminu wchodzą w życie z momentem opublikowania ich na stronie betgun.com.

2. Zasady rejestracji i depozytów

2.1Uczestnik zakładów zawieranych poprzez witrynę betgun.com musi mieć ukończone 18 lat i nie może być obywatelem Kostaryki. W zakładach nie mogą brać udziału bezpośredni uczestnicy rozgrywek i osoby mające wpływ na wynik obstawianych zdarzeń

2.2Betgun.com nie bierze odpowiedzialności za zawieranie zakładów przez Internet z kraju gdzie jest to niezgodne z tamtejszym prawem.

2.3Każdy klient gwarantuje, że podczas rejestracji poda właściwe dane osobowe, miejsce zamieszkania i aktualny adres email.

2.4Każdy klient może założyć tylko jedno konto. Otwarcie więcej niż jednego konta przez tego samego gracza nie będzie akceptowane.

2.4.1Jedynie zarejestrowany klient może użytkować konto. Użytkowanie jednego konta przez kilka osób może skutkować zablokowaniem i skasowaniem konta.

2.4.2Użytkowanie przez klienta do obsługi konta w betgun.com programów maskujących lub emulujących adresy IP, zdalnych pulpitów lub stosowanie innych technicznych/programowych czynności w celu zafałszowania adresu IP użytkownika jest zabronione.
Konto klienta obsługiwane przy użyciu takich programów/działań zostanie zablokowane i skasowane.
Powielanie kont (przez tego samego użytkownika lub użytkowników obsługujących te same IP/komputer) celem omijania limitów stuktować będzie zablokowaniem i skasowaniem takowych kont.

2.4.3 Ewentualne środki znajdujące się na koncie, które zostało zablokowane w wyniku naruszenia regulaminu (np. powielenie kont, omijanie limitów poprzez obsługę kilku kont z tego samego komputera, naruszenie regulaminu promocji) zostaną wypłacone klientowi w postaci ostatniej wpłaty dokonanej na owo konto pomniejszonej o kwotę administracyjną równowartości 30 Euro.

2.5Betgun.com zastrzega sobie prawo do odmowy otwarcia konta użytkownikowi bez podania przyczyny.

2.6Otwarcie konta następuje po rejestracji na witrynie internetowej betgun.com. Loginem użytkownika będzie jego unikalny adres email. Każdy klient jest zobowiązany do ochrony swoich danych użytkownika. Jakiekolwiek problemy i straty finansowe właściciela konta wynikłe z użytkowania tegoż konta przez osoby trzecie nie będą uwzględniane przez betgun.com.

2.7Minimalna wplata na konto użytkownika nie może być mniejsza niż 8 złotych. Depozyty na koncie mogą być dokonywane w walutach wymienionych na witrynie betgun.com. Po pierwszej wpłacie nie ma możliwości przewalutowania depozytu.

2.8Środki przekazywane za pomocą strony internetowej betgun.com są po wstępnej weryfikacji natychmiast dostępne na koncie klienta do gry.
Betgun.com nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w księgowaniu środków wpłacanych poprzez pośredników finansowych.

2.8.1W przypadku chęci dokonania wypłaty po wcześniejszej wpłacie, a braku dokonania zakładów lub dokonaniu zakładów za znikomą część wpłaconych środków (mniej niż 65% kwoty), lub dokonania zakładów przeciwstawnych procedura stanowi:
a. w przypadku kart płatniczych/kredytowych: wypłata może nastąpić po min 10 dniach od dokonania wpłaty, klient zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć skan dowodu tożsamości oraz oświadczenie dot. postępowania z bezcelową wpłatą do systemu betgun.com.
b. w przypadku wpłaty z MB: wypłata może nastąpić po 5 dniach od dokonania wpłaty
c. w przypadku przelewu: wypłata może nastąpić po 1 dniu od dokonania wpłaty
Notoryczne próby wypłaty po wcześniejszej wpłacie środków, za które nie dokonano zakładów za pełną kwotę będą odciążane zgodnie z pkt. 2.8.2 niezależnie od częściowego obrotu sumy wpłaty.

2.8.2Od każdej transakcji wypłaty wycofania środków określonej w pkt. 2.8.1 z konta w betgun.com będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 10% wypłacanej kwoty nie mniej niż: 16 PLN/4 EUR/6 USD + koszta transakcji

2.8.3 W przypadku dokonania depozytu gdy ostatnia zlecona wyplata jest w trakcie realizacji, a klient nie zdecyduje się jej anulować zostanie pobrana prowizja w wysokości 3% (min. 20. pln/ 5 eur/ 7 usd) od oczekującego zlecenia wypłaty.

2.8.4 Zlecenie jednej wypłaty po drugiej (gdy od czasu ostatniej zleconej wypłaty na koncie gracza nie zaksięgowano żadnych wpływów = z wpłat lub wygranych kuponów) skutkować będzie potrąceniem prowizji w wysokości 5% (min.  20. pln/ 5 eur/ 7 usd)

2.9Betgun.com zastrzega sobie prawo do ustalania limitów finansowych na poszczególne konta użytkowników.

2.10Wyplata wygranych będzie realizowana zgodnie z dyspozycją klienta do instytucji finansowych wyszczególnionych na stronie betgun.com.

2.11.1Konto zostanie zlikwidowane w przypadku gdy przez okres 6 miesięcy nie będą zdeponowane na nim środki do gry.

2.11.2Konto biorące udział w promocji, na którym w przeciągu 18 miesięcy nie zostaną zakończone obroty promocyjne zostanie automatycznie zablokowane. W momencie reakcji gracza konto zostanie odblokowane po wcześniejszym odebraniu bonusa i przeliczeniu kuponów wygranych (a granych bonusem)

Szczegółowe zasady rejestracji i obsługi konta znajdziesz - TUTAJ

3. Zakłady

3.1Zakładem jest wytypowanie przez grającego wyników różnych zdarzeń dostępnych w ofercie betgun.com i określenie stawki za jaką dany zakład zostanie zagrany.

3.2Zakłady będą zaakceptowane tylko pod warunkiem, iż żadne z typowanych zdarzeń nie rozpoczęło się przed terminem określonym w ofercie betgun.com.

3.3.Zakłady przekazywane do autoryzacji uzyskują ważność jedynie do 15 minut od chwili ich przyjęcia. Zakłady nie zautoryzowane do tego czasu otrzymują status odrzuconych w późniejszym czasie.

3.4Klient, który chce zawrzeć zakład w betgun.com musi posiadać konto użytkownika wraz ze zdeponowanymi na nim środkami finansowymi.

3.5Klient musi potwierdzić chęć zawarcia zakładu za każdym razem kiedy taki chce zawrzeć.

3.6Klient jest odpowiedzialny za szczegółowe sprawdzenie poprawności składanego przez niego zakładu. Wszelkie pomyłki, niezgodności wynikające z winy klienta a zgłaszane po zatwierdzeniu zakładu nie będą uwzględniane.

3.7Z chwilą zawarcia zakładu klient wyraża zgodę na udział w zakładach na warunkach określonych niniejszym regulaminem i szczegółowych zasadach gry dotyczących poszczególnych dyscyplin.

3.8Betgun.com zastrzega sobie prawo do:
• odmowy przyjęcia części lub całego zakładu składanego przez klienta.
• odmowy przyjmowania zakładów na dowolną opcję zdarzenia bez wcześniejszego powiadomienia
• zakończenia przyjmowania zakładów na dowolne zdarzenie lub opcje wyniku zdarzenia w dowolnym momencie gry
• ograniczenia wysokości stawki za zakład
• ograniczenia ilości zdarzeń w zakładzie wielozdarzeniowym
• określić minimalną ilość zdarzeń na kuponie dla wybranych dyscyplin
• uniemożliwienia zawierania zakładów na zdarzenia wzajemnie wspierające się (np. zwycięstwo zawodnika w zawodach i jego zwycięstwo w zakładach tzw. head to head.)

4. Rodzaje zakładów

4.1prosty – grający obstawia wynik jednego zdarzenia, a prawo do wygranej powstaje w przypadku prawidłowego odgadnięcia wyniku obstawianego zdarzenia,

4.2prosty wielozdarzeniowy – grający obstawia na jednym kuponie wyniki od 2 do 21 zdarzeń, a prawo do wygranej powstaje w przypadku prawidłowego odgadnięcia wszystkich wyników obstawianych zdarzeń

4.3systemowy - na kuponach systemowych maksymalna ilość zdarzeń nie może przekroczyć 21

Zakład systemowy zwykły:Jest to zbiór zakładów prostych, których liczba jest zależna od wybranego przez grającego systemu. Ewentualna wygrana jest sumą wygranych poszczególnych zakładów prostych.

Przykładowy system 2 z 4 - liczba zakładów prostych 6 (zwanych również kombinacjami)
Stawka za zakład 1 złoty, opłata za kupon 6 złotych

1. Zdarzenie A – kurs 2.0
2. Zdarzenie B – kurs 1.5
3. Zdarzenie C – kurs 3
4. Zdarzenie D - kurs 1.5

System ten zawiera 6 kombinacji prostych:

1. AB – iloczyn kursów 2.0 x 1.5 = 3.0 x stawka 1 złoty = wygrana 3,00 złote
2. AC – iloczyn kursów 2.0 x 3.0 = 6.0 x stawka 1 złoty = wygrana 6,00 złotych
3. AD – iloczyn kursów 2.0 x 1.5 = 3.0 x stawka 1 złoty = wygrana 3,00 złote
4. BC – iloczyn kursów 1.5 x 3.0 = 4.5 x stawka 1 złoty = wygrana 4.50 złotego
5. BD – iloczyn kursów 1.5 x 1.5 = 2.25 x stawka 1 złoty = wygrana 2.25 złotego
6. CD – iloczyn kursów 3.0 x 1.5 = 4.5 x stawka 1 złoty = wygrana 4.50 złotego

W przypadku nie popełnienia błędu wygrana na kuponie jest sumą powyższych wygranych tj.3.0+6.0+3.0+4.50+2.25+4.50 = 23.25 złotego.
W przypadku popełnienia jednego błędu np. w zdarzeniu A pozostają wygrane trzy kombinacje tj. BC, BD i CD na łączną sumę 11.25 złotego
W przypadku popełnienia dwóch błędów np. w zdarzeniach A i B pozostaje wygrana tylko jedna kombinacja tj. CD na kwotę 4.50 złotego.
W przypadku popełnienia więcej niż dwóch błędów cały kupon jest przegrany.

Tabela zakładów systemowych w betgun.com obrazują liczbę kombinacji dla max. 10 zakładów

  2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2   3 6 10 15 21 28 36 45
3     4 10 20 35 56 84 120
4       5 15 35 70 126 210
5         6 21 56 126 252
6           7 28 84 210
7             8 36 120
8               9 45
9                 10

Przykład: system 5 z 7 = 21 kombinacji

Zakład systemowy blokowy:

Jest rozszerzeniem zakładu systemowego zwykłego, w którym minimum jedno pojedyncze zdarzenie jest zastąpione przez blok zdarzeń. Blok jest trafiony pod warunkiem poprawnego wytypowania wszystkich zdarzeń wchodzących w jego skład.

Przykładowy system blokowy 2 z 3 – liczba zakładów prostych 3, stawka za zakład 1 złoty, opłata za kupon 3 złote.

1. Blok A – w jego skład wchodzą np. 3 zdarzenia o kursach 2,0; 1,5; 3,0 – łączny kurs 9,0
2. Blok B – jego skład wchodzą np. 2 zdarzenia o kursach 1,5; 2,0 – łączny kurs 3,0
3. Blok C – w jego skład wchodzą 2 zdarzenia o kursach 1,5; 3,0 – łączny kurs 4,50
System ten zawiera 3 kombinacje bloków:
1. AB – iloczyn kursów 9,0x3,0 =27,0 x stawka 1 złoty = 27,0 złotych
2. AC – iloczyn kursów 9,0x4,5= 40,50 x stawka 1 złoty = 40,5 złotego
3. BC – iloczyn kursów 3,0x4,5= 13,50 x stawka 1 złoty = 13,5 złotego
W wypadku poprawnego wytypowania wszystkich zdarzeń (7) wchodzących w skład bloków A,B i C wygrana wynosi 27,0+40,50+13,50 = 81,0 złotych
W wypadku popełnienia jednego lub więcej błedów w obrębie jednego bloku np. bloku A, zostaje on uznany za przegrany, a wygrana jest jedynie kombinacja bloków BC na kwotę 13,50 złotych.

4.4Systemowy z pewniakami - każdy z systemów opisanych w pkt. 4.3. można uzupełnić o tzw. pewniaki.
Pewniaki wchodzą w skład każdej kombinacji w danym systemie.
Błędne wytypowanie pewniaka powoduje, że cały kupon jest przegrany.

Przykładowy system 2 z 4 - liczba zakładów prostych 6 (zwanych również kombinacjami)
+ 1 pewniak. Stawka za zakład 1 złoty, opłata za kupon 6 złotych

1. Zdarzenie A – kurs 2.0
2. Zdarzenie B – kurs 1.5
3. Zdarzenie C – kurs 3
4. Zdarzenie D - kurs 1.5
5. Pewniak – 1,2

System ten zawiera 6 kombinacji prostych:

1. AB – iloczyn kursów 2.0 x 1.5 x 1,2 = 3,60 x stawka 1 złoty = wygrana 3,60 złotego
2. AC – iloczyn kursów 2.0 x 3.0 x 1,2 = 7,20 x stawka 1 złoty = wygrana 7,20 złotego
3. AD – iloczyn kursów 2.0 x 1.5 x 1,2 = 3,60 x stawka 1 złoty = wygrana 3,60 złotego
4. BC – iloczyn kursów 1.5 x 3.0 x 1,2 = 5,40 x stawka 1 złoty = wygrana 5,40 złotego
5. BD – iloczyn kursów 1.5 x 1.5 x 1,2 = 2.70 x stawka 1 złoty = wygrana 2.70 złotego
6. CD – iloczyn kursów 3.0 x 1.5 x 1,2 = 5,40 x stawka 1 złoty = wygrana 5,40 złotego

W przypadku nie popełnienia błędu wygrana na kuponie jest sumą powyższych wygranych tj.3,60+7,20+3,60+5,40+2,70+5,40 = 27,90 złotego.
W przypadku popełnienia jednego błędu np. w zdarzeniu A pozostają wygrane trzy kombinacje tj. BC, BD i CD na łączną sumę 13,50 złotego
W przypadku popełnienia dwóch błędów np. w zdarzeniach A i B pozostaje wygrana tylko jedna kombinacja tj. CD na kwotę 5,40 złotego.
W przypadku popełnienia więcej niż dwóch błędów lub nieprawidłowego wytypowania pewniaka cały kupon jest przegrany.

5. Opcje wyników

W zakładach zawieranych poprzez witrynę betgun.com w zależności od rodzaju zdarzenia może występować od 1 do 5 opcji wyników

1 - oznacza zwycięstwo drużyny lub zawodnika wymienionego na pierwszym miejscu (zwanego umownie w szczegółowych objaśnieniach „gospodarzem”)
X - oznacza:
- w przypadku gdy występuje w zdarzeniu dwóch uczestników - współzawodnictwo nie zostanie rozstrzygnięte (umownie zwane „remisem”)
- w przypadku gdy w zdarzeniu występuje trzech uczestników – zwycięstwo uczestnika wymienionego na drugim miejscu
2 - oznacza zwycięstwo drużyny lub zawodnika wymienionego na drugim miejscu (zwanego umownie w szczegółowych objaśnieniach „gościem”)
1X – tzw. ”podpórka” oznacza zwycięstwo „gospodarza” lub remis
X2 – tzw. ”podpórka” oznacza zwycięstwo „gościa” lub remis
n – zdarzenie zostało unieważnione lub zagrane po czasie rozpoczęcia.

Dopuszcza się odstępstwa od powyższego, o których to klienci zostaną powiadomieni przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów.

6. Stawka i kursy

6.1Minimalna stawka na kombinacje dla zakładów prostych i systemowych wynosi 1 złoty
Na kuponie systemowym klient określa opłatę, a stawka podstawowa za pojedynczą kombinacje jest ilorazem wniesionej opłaty za kupon i ilości kombinacji w wybranych systemach.

6.2Maksymalna stawka:
- jest limitowana kwotą wygranej na kuponie dla waluty PLN 100 000, dla EURO 25 000, dla USD 31 250
- może być ograniczona limitem dla określonej grupy zdarzeń lub kombinacji.

6.3 Kurs jest współczynnikiem prawdopodobieństwa zaistnienia rozstrzygnięcia zdarzenia określanym przez betgun.com. W kuponach wielozdarzeniowych kursem określa się iloczyn kursów dla poszczególnych zdarzeń na kuponie.

6.4Wysokość ewentualnej wygranej określa:
- w zakładzie prostym iloczyn kursów i stawki
- w zakładzie systemowym suma iloczynów kursów i stawki dla poprawnie wytypowanych kombinacji prostych

6.5Betgun.com ma prawo do zmiany kursów w dowolnym momencie.

6.6Zmiany kursów nie dotyczą kuponów już zawartych. Kursy znajdujące się na kuponie są podstawą do obliczenia wygranej. (z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie 8)

7. Oficjalny wynik

7.1Za oficjalny wynik uznaje się taki, który został uzyskany zgodnie z przepisami w danej dyscyplinie sportu, a wszelkie zasady rozstrzygnięć dla konkretnych dyscyplin zostaną podane w szczegółowych zasadach gry.

7.2Wynik ogłoszony przez betgun.com jest wiążący dla rozstrzygnięcia zakładów, a wszelkie późniejsze protesty, kontrole itp. nie zmieniają pierwotnie przyjętego wyniku.

7.3Betgun.com może zmienić pierwotnie przyjęty wynik jedynie w przypadku popełnienia błędu
przez agencje informacyjne lub z własnej winy.

7.4W zależności od dyscypliny i specyfiki poszczególnych zdarzeń za oficjalny będzie uważany wynik, osiągnięty po czasie określonym w szczegółowych zasadach gry dla danej dyscypliny.

7.5W przypadku braku podstaw do określenia oficjalnego wyniku zdarzenie zostanie unieważnione.

8. Unieważnienia

8.1Betgun.com ma prawo do unieważnienia zdarzenia w przypadku gdy:
 - uzna, ze zdarzenie zostało źle określone przez betgun.com
 - uzna zdarzenia za wzajemnie wspierające się
 - nastąpiła zmiana gospodarza. (ta reguła nie dotyczy spotkań na gruncie neutralnym, spotkań turniejowych w miejscu wcześniej ustalonym)
 - zakład został zawarty po rozpoczęciu zdarzenia.
 - zdarzenia nie odbędą się w terminie podanym dla poszczególnych dyscyplin w szczegółowych zasadach gry, zostaną przerwane i nie dokończone w terminie określonym dla poszczególnych dyscyplin w szczegółowych zasadach gry
 - jeden z uczestników zdarzenia nie stawił się lub nie wziął w nim udziału
 - betgun.com określił dodatkowe warunki, będące podstawą do unieważnienia zakładu dla konkretnego zdarzenia podając je przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów,
 - zachodzi podejrzenie o zmowie graczy w celu ominięcia nałożonych na nich limitów,

8.2W przypadku unieważnienia zakładu wszystkie kursy dla zdarzenia przyjmują kurs 1.00

9. Rozstrzygnięcia sporów

9.1Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze elektronicznej poprzez kontakt z adresem e-mail support@betgun.com.

9.2Na zgłoszenie wszelkich reklamacji klientowi przysługuje 7 dni od daty zawarcia zakładu, Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Zasady gry

Zobacz temat w pomocy - zasady gry
Copyright © 2005 IBG S.A.
payment methods

Betgun.com jest w 100% w posiadaniu i zarządzie Internet Betting Group S.A. mającej swoją siedzibę w San Jose na Kostaryce. Nasz serwis internetowych zakładów bukmacherskich działa 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Zakłady przyjmowane są przez 24 godziny. W przypadku gdy nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w pomocy dostępnej na stronie www lub wirtualnym instruktarzu możesz skorzystać z Live Czata gdzie możesz porozmawiać na żywo z działem obsługi klienta.